Over Adrenaline

Adrenaline brengt mensen in beweging

Communicatie vindt altijd plaats tussen mensen. En of het nu gaat om communicatie over ‘harde’ zaken, zoals merk, product of dienst, of om ‘zachte’ communicatie gericht op houding en gedrag van mensen in de organisatie zelf, alles begint bij een goed idee. Dit concept vormt de basis voor alle verder te ontwikkelen middelen. Als het concept eenmaal staat, dan is de uitwerking naar verschillende uitingen een invuloefening.

Waar draait het om bij communicatie?

Als je een communicatie-uiting van al z’n franje ontdoet, blijkt de essentie ervan vaak verrassend eenvoudig: even die schok van herkenning teweegbrengen, dan het moment van verrassing en blijdschap bewerkstelligen. De zintuigen prikkelen en adrenaline oproepen, zodat mensen in de juiste beweging komen.
Een communicatie-uiting hoeft vooral geen dorre en saaie boodschap te zijn. Behalve informeren mag deze amuseren en emotioneren en boven alles mensen op een plezierige manier raken. Uitingen van Adrenaline zijn dan ook herkenbaar aan communicatie met een glimlach.
Wie die essentie bij het communiceren met zijn doelgroep consequent in het hoofd houdt, bereikt sneller, makkelijker en tegen lagere kosten zijn doelstellingen. Zo simpel is dat.

Waar draait het om bij Adrenaline?

Adrenaline streeft er altijd naar communicatie te ontwikkelen die aansluit bij de beleving van de doelgroep. Communicatie die beklijft en bijblijft. En ook informeert, motiveert, emotioneert en amuseert.
Sommige bureaus zijn gespecialiseerd in consumentenreclame, business to business communicatie of juist op interne communicatie en veranderprogramma’s. Adrenaline beweegt zich door alle disciplines heen door zich te blijven richten op de mens.
Want of je nu spreekt tegen een zakelijke beslisser, schoolverlater, wetenschapper of (nieuwe) medewerker m/v, het zijn mensen van vlees en bloed. Mensen zoals u en wij. Zoals een van onze opdrachtgevers het zo mooi verwoordde: Adrenaline is gespecialiseerd in mensenmarketing.

Over Adrenaline

Opgericht in 1995 is Adrenaline Communicatie uitgegroeid tot een full service reclamebureau werkend voor verschillende opdrachtgevers. Deze brede kennis en ervaring wordt voortdurend ingezet om de meest uiteenlopende projecten succesvol vorm te geven.
Gewerkt wordt met een vast team van specialisten die de uitwerking van een concept naar advertenties, brochures, websites, mailings, beursstands en alle andere mogelijke communicatiemiddelen tot in de puntjes beheersen.