Werkwijze

Tijdens het eerste inhoudelijke gesprek wordt de briefing/opdracht besproken. Dit wordt aangevuld met bijvoorbeeld het opvragen van bestaand intern of extern onderzoek of – en dat heeft zeker onze voorkeur – door het voeren van een aantal gesprekken met personen uit de doelgroep(en).

CONCEPTONTWIKKELING

Op basis van de verkregen informatie maken wij een beknopte samenvatting van de opdracht en de inhoudelijke richting. Deze uitgangspunten gelden als vertrekpunt voor de ontwikkeling van de creatieve voorstellen; het zogenaamde communicatieconcept. Oftewel de vertaling van de boodschap naar thema in woord en beeld.
Tijdens de eerste presentatie worden schetsen voor het communicatieconcept gepresenteerd, alsmede een advies gegeven voor de inzet van middelen.
Na keuze van de conceptrichting zal het concept verder worden uitgewerkt of aangepast tot goedkeuring wordt gegeven op de te volgen route.

PRODUCTIE

Na deze goedkeuring is het duidelijk wat concreet moet gebeuren en wordt een heldere kostenbegroting en een productieplanning opgesteld. Daarna wordt gestart met de feitelijke productie, dus het vervaardigen van het beeldmateriaal (fotografie/illustraties/ beeldbewerking), het schrijven van teksten, opmaak, drukwerk, webdesign en dergelijke.

BELANG COMMUNICATIECONCEPT

Het communicatieconcept bestaat uit het grote idee en vormt de rode draad die door alle communicatieactiviteiten zal lopen. Alleen zo ontstaat er synergie tussen de verschillende middelen en wordt er een eenduidige boodschap gecommuniceerd.
Door vanuit een helder communicatieconcept te denken, wordt uitgegaan van de inhoud en de relevantie voor de doelgroep. Dit in tegenstelling tot het denken vanuit de losse middelen. Dan ontbreekt de synergie en wordt het moeilijk om de gestelde communicatiedoelen te halen.

Adrenaline hanteert hiervoor een tweetal gouden regels:

1) Het concept idee moet campaignable zijn, oftewel te vertalen naar alle mogelijke communicatie middelen en op maat gemaakt voor de verschillende doelgroepen.
Er wordt immers stap voor stap en met verschillende middelen aan een bepaald positief beeld gewerkt. Dat lukt alleen maar als dat in alle gevallen consequent gebeurt. Het communicatieconcept helpt daarbij.

2) Een goed communicatieconcept voldoet aan de volgende vier criteria:

  • Opvallend Om te beginnen moet de communicatie opvallend zijn, anders kan de doelgroep het niet zien.
  • Relevant Vervolgens zal de boodschap relevant moeten zijn om de interesse van de doelgroep te kunnen wekken.
  • Onderscheidend Voorts dient de boodschap onderscheidend te zijn, zodat de doelgroep hem kan en zal onthouden.
  • Eenvoud Tot slot is het van belang dat de boodschap eenvoudig is en snel door de doelgroep wordt begrepen.